Skip to Content

Altres iniciatives d'innovació docent del professorat de l'ESUP (2011-2012)

  • Qüestionaris de l’opció múltiple amb Moodle al Servei del raonament i de la tutoria online, , PlaQUID 2011-2012, Vanesa Daza
  • Itineraris online de l’aprenentatge de CMN, PlaQUID 2011-2012, Núria García
  • Eines de resum automàtic per al fàcil accés a la informació textual, PlaQUID 2011-2012, Horacio Saggion
  • Entorns de programació amb robots, PlaQUID 2011-2012, Rafael Ramírez
  • Simulació i jocs aplicats a la gestió de projectes, PlaQUID 2011-2012, Bruno Zami